Download Windows 10 October Update version 1809 mới nhất

Ngày 2/10 vừa rồi, Microsoft đã chính thức phát hành bản cập nhật tháng 10 cho Windows 10 có tên gọi là Windows 10 October Update version 1809. Những thay đổi trên Windows 10 version 1809 Windows 10 October version 1809 là bản cập nhật Windows 10 lớn thứ 2 của năm nay, đi kèm với đó […]

Read More