Font iCielBC OldStyle Việt hóa

Font iCielBC OldStyle Việt hóa miễn phí nằm trong bộ font Hồi ức Sài Gòn được Việt hóa và chia sẻ miễn phí bởi iCiel. OldStyle một font chữ retro khá phù hợp cho các thiết kế kiểu xưa cũ và nhiều các thiết kế khác.
Font iCielBC OldStyle Việt hóa
Font iCielBC OldStyle Việt hóa
Font iCielBC Việt hóa
Font iCielBC OldStyle Việt hóa đạm nét xưa cũ

Lưu ý: Font chữ chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, nếu sử dụng thương mại vui lòng mua bản quyền.

DOWNLOAD HERE

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *