Bụp luôn thôi chứ còn dài dòng làm gì nữa nhỉ :))

Code Genshin Impact mới nhất – Còn hoạt động

 • BSPD3ZRXU985 – 60 Primogem, 10k Mora
 • GENSHINGIFT – Luôn hoạt động, 50 Primogem
Code Genshin Impact mới nhất
Code Genshin Impact mới nhất

Code Genshin Impact – Đã hết hạn

 • GENSHINGALAXY – 10k Mora, 3 con cá sóc, 3 món hầm táo phương Bắc, 10 kinh nghiệm của nhà thám hiểm, 5 loại quặng tăng cường tốt
 • GENSHINGALAXY – 10k Mora, 3 con cá sóc, 3 món hầm táo phương Bắc, 10 kinh nghiệm của nhà thám hiểm, 5 loại quặng tăng cường tốt
 • GOLNXLAKC58– 50 Primogem
 • GENSHIN1111 – 60 Primogem, 10.000 Mora
 • GenshinZHB30 – 160 Primogems (EU)
 • GENSHIN1006A – 30 Primogems, 5 Adventure EXP (Mỹ)
 • GENSHIN1006U – 30 Primogems, 5 Adventure EXP (EU)
 • GENSHIN1006S – 30 Primogems, 5 Adventure EXP (CHÂU Á)
 • Genshin0928N – 60 Primogems, 10.000 Mora (Mỹ)
 • Genshin0928E – 60 Primogems, 10.000 Mora (CHÂU Á)
 • Genshin10928A – 60 Primogems, 10.000 Mora (EU)
 • genshinMHY0M – 30 Primogems (Mỹ)
 • genshinMHY0O – 30 Primogems (EU)
 • genshinMHY0I – 30 Primogems (SEA)
 • GOLNXLAKC58 – 50 Primogem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *