Chính sách bảo mật và quyền riêng tư

Allnewplayers.com luôn coi trọng và nghiệm túc trong việc bảo mật quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi luôn cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn và chính sách về quyền riêng tư trong việc thu thập, sử dụng, tiết lộ các thông tin.

Những chính sách này đề cập tới cách mà allnewplayers.com thu thập, xử lý thông tin các nhân nhận được từ từ bạn.

1. Thu thập và xử lý thông tin thông tin

Khi bạn tạo tài khoản trên allnewplayers.com chúng tôi sẽ thu thập những thông tin bạn cung cấp. Ví dụ như: hình đại diện, tên người dùng, Email, giới tính, ngày sinh…

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn với các mục đích: trả lời câu hỏi cũng như ý kiến của bạn; cung cấp cho bạn các dịch vụ; Thông báo qua email về dịch vụ; các mục đích về thống kê và cá mục đích khác tại thời điểm thu thập thông tin.

2. Lưu trữ những thông tin cá nhân

Những thông tin thông tin cá nhân của Thành Viên sẽ được tự động lưu và bảo mật trong bộ nhớ máy chủ của Website allnewplayers.com. Những dữ liệu này được lưu trữ trong suốt thời gian bạn là Thành Viên của allnewplayers.com hoặc ngay cả khi bạn yêu cầu xóa thông tin Thành Viên.

3. Cookie

Cookie là một lượng dữ liệu nhỏ, thường chứa một ký hiệu định danh duy nhất và được gửi đến trình duyệt từ thiết bị của người dùng, như máy tính hoặc điện thoại, sau đó được lưu trữ trên thiết bị đó. Người dùng có thể tùy chỉnh cài đặt trình duyệt để chấp nhận hoặc từ chối cookie, hoặc nhận thông báo khi có cookie được đặt. Để xóa cookie đã lưu trên thiết bị, người dùng có thể tham khảo hướng dẫn của trình duyệt để xác định vị trí của tập tin hoặc thư mục lưu trữ cookie. Lưu ý rằng từ chối tất cả cookie có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng một số tính năng của Dịch vụ.

allnewplayers.com cho phép các tổ chức khác cung cấp dịch vụ hoặc hiển thị quảng cáo trên một số trang web của chúng tôi và có quyền truy cập các cookie của họ trên thiết bị của bạn. Các tổ chức khác cần tuân theo chính sách quyền riêng tư của riêng họ khi sử dụng cookie, không phải chính sách của allnewplayers.com. Nhà quảng cáo hoặc các tổ chức khác không được ủy quyền truy cập vào các cookie của website allnewplayers.com.

4. Tiết lộ thông tin cá nhân

Thành viên đồng ý rằng, khi cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau đây được ủy quyền để tiếp cận và thu thập thông tin cá nhân của Thành viên:

  • Ban quản trị trang website allnewplayer;
  • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ tích hợp với allnewplayer;
  • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khi có yêu cầu theo quy định trong quy chế hoạt động.

5. Quảng cáo của bên thứ ba

Chúng tôi hiển thị các quảng cáo dựa trên thông tin cá nhân được lựa chọn. Website sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân nào cho nhà quảng cáo khi bạn tương tác hoặc xem quảng cáo.

Tuy nhiên, khi bạn tương tác hoặc xem quảng cáo, bạn đồng ý rằng nhà quảng cáo có thể giả định rằng bạn đáp ứng các tiêu chí nhằm mục tiêu được sử dụng để hiển thị quảng cáo. Chúng tôi cũng có thể hiển thị quảng cáo từ một hoặc nhiều bên thứ ba, nhưng trong trường hợp này, chúng tôi sẽ không chia sẻ địa chỉ email hoặc thông tin cá nhân khác của bạn với các bên thứ ba.

6. Liên lạc với allnewplayers.com

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ.